Mengapa Memilih Syahara

  • Syahara berkomitmen membimbing ibadah umrah dengan sempurna sesuai sunnah Nabi SAW
  • Syahara berkomitmen menjadikan jamaah betul-betul menghayati Umrah sebagai ibadah, bukan sekadar wisata
  • Syahara menghadirkan kehidupan Rasulullah SAW bersama para jamaah, dengan menjelaskan sirah Rasulullah SAW, sehingga jamaah dapat merasakan denyut perjuangan dan keagungan peradabannya untuk diteladani
  • Syahara mendampingi para jamaah sejak sebelum berangkat, selama di Tanah Suci, hingga kembali. Dan terus membina para jamaah pasca umrah dalam forum¬†Mejelis Syaraful Haramain, untuk mengjaga keimanan, ketakwaan, dan kemabruran yang telah diraih

DAFTARKAN DIRI ANDA HANYA KE SYAHARA!